21.8 C
Bangkok
Homeงานกรุงเทพมหานครด่วน พนักงานติดตามหนี้สิน ( Collection ) ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง

ด่วน พนักงานติดตามหนี้สิน ( Collection ) ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมืองรับสมัคร ด่วน พนักงานติดตามหนี้สิน ( Collection ) ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมืองรายละเอียดงาน :

1. ตรวจสอบลักษณะหนี้ เงื่อนไข ยอดหนี้ และยืนยันตัวตนของลูกหนี้ให้ถูกต้องก่อนการปฏิบัตงาน

ในการติดตามหนี้แต่ละครั้งให้ศึกษาประวัติและลักษณะนิสัยของแต่ละลูกหนี้ ว่ามีประวัติมีการชำระยากง่ายเพียงใด

2 ออก invoice ส่งไปยังลูกหนี้

3กำหนดชำระ มีการ ดิว 3 ดิว แต่ละดิวกำหนดระยะเวลาจ่ายให้กับทางลูกหนี้

4.จัดการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

4.1.ลูกหนี้ที่มีการขอแบ่งชำระให้กับทางผู้ว่าจ้างในกลุ่มนี้จะไม่มีการส่งหนังสือทวงถาม

เพียงแต่ส่ง email ไปยังลูกหนี้

4.2.ลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงิน ทางผู้ว่าจ้างตกลงให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเป็น 9-12 งวด ในกรณีที่ไม่ชำระตามที่ตกลงกันไว้ ก็ส่งหนังสือทวงถาม ย้ำเตือน ผ่านทาง email ไปยังลูกหนี้

4.3.กลุ่มที่มีปัญหา

– จะมีการList รายชื่อของลูกหนี้ไว้ แล้วโทรตาม ซึ่งลูกหนี้กลุ่มนี้จะมีประมาณ 200-250 ราย ในการโทรดิวครั้งแรก

– ในการโทรดิวครั้งที่ 2 ลูกหนี้ก็จะมีประมาณ 150 ราย

– ในการโทรดิวแต่ละครั้ง จำนวนลูกหนี้ก็จะลดลงตามที่สามารถดิวกันได้

– ในการติดตามหนี้แต่ละรายไม่มีการลงพื้นที่ในการติดตาม เน้นการโทรคุยด้วยความสุภาพและยืนยันให้มีการชำระ

5ประสานงานกับทีมทนายความอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดตามหนี้เป็นผลสำเร็จ

6.จัดทำสรุปการติดตามทวงถามหนี้เป็น รายสัปดาห์

5.บันทึกการทวงถามหนี้ให้ตรงตามความเป็นจริง

6. ให้ความสำคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายเล็ก

7.ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้อย่างเคร่งครัด

8.ต้องรายงานกรณีติดปัญหา เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการรายงานที่ถูกต้อง นอกเหนือจากค่าจ้างรายเดือน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

– อาชีวศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี
– เพศหญิง
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– หากมีประสบการณ์ด้านโทรศัพท์ ติดตามหนี้สิ้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– ต้องมีทักษะการเจรจาที่ดี และสามารถโน้มน้าวลูกหนี้ได้
– สามารถสนทนา ภาษาอังกฤษ ได้ / ระดับคะแนน TOEIC 550

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 – 22,500 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


บริษัท ดี.บี.คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

111/1035 หมู่ 1 ตำบล เสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000

Website : http://www.dbcorp.co.th


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน ด่วน พนักงานติดตามหนี้สิน ( Collection ) ประจำหน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติ เขตดอนเมือง

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ