31.3 C
Bangkok
Homeงานกรุงเทพมหานครรับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสาขา - Mall Marketing Division Manager ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (รับทั่วประเทศ) ติดต่อคุณปราง 0659290481

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสาขา – Mall Marketing Division Manager ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (รับทั่วประเทศ) ติดต่อคุณปราง 0659290481รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสาขา – Mall Marketing Division Manager ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (รับทั่วประเทศ) ติดต่อคุณปราง 0659290481รายละเอียดงาน :

1. วางแผนกลยุทธิ์ทางการตลาด ประสานงานกับฝ่ายการตลาดสำนักงานใหญ่ ควบคุมการจัดงาน เพื่อสร้าง Traffic ให้ศูนย์การค้าและสร้างยอดขายให้กับร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าผ่าน Sales Promotion / Tenant Promotion ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. บริหารจัดการการสื่อสารทางการตลาดและตรวจสอบควบคุม ดูแล ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของศูนย์การค้าทั้งในด้านกิจกรรมทางการตลาด และการหารายได้เข้าศูนย์การค้า

3. จัดทำงบประมาณประจำปีของแผนก ดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแผนงานและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. จัดทำ Report สรุปผลรายเดือนและรายปี ตามที่ได้รับมอบหมายและจัดทำข้อมูล Event / Sales Promotion Review & Preview เพื่อสรุปผลการจัดงานและวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดงานให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น

5. Training การทำงานแก่พนักงานใหม่

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงและผู้บริหารท่านอื่นในสายงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

– ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านโฆษณา การตลาด การขาย การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการตลาด การจัดกิจกรรม และโปรโมชั่น การจัดการศูนย์นิทรรศการและการประชุม
– มีผลงานด้านการขายพื้นที่ และปฏิบัติการด้านการจัดงาน อย่างน้อย 5 ปี
– มีความรู้และความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
– มี Connection กับหน่วยงานราชการ/เอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัด
– มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ / มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี/ มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา / Service Mind / มีความอดทนสูง
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
– มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 30,000 – 50,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (สาขาที่รับผิดชอบ) แขวง- เขต- กรุงเทพมหานคร 10500


บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

306 ชั้น 2 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10500

Website : http://www.centralretailcareers.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, หางาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ใกล้ฉัน, หางาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรุงเทพมหานคร, หางาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด – กรุงเทพมหานคร, หางาน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด – กรุงเทพมหานคร, หางาน marketing, หางาน marketing ใกล้ฉัน, หางาน marketing กรุงเทพมหานคร, หางาน marketing – กรุงเทพมหานคร, หางาน marketing – กรุงเทพมหานคร,

หางาน – กรุงเทพมหานคร

หางาน – กรุงเทพมหานคร

หางาน กรุงเทพมหานคร

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : งาน

งานที่คุณอาจสนใจ