26.8 C
Bangkok
Homeงานกรุงเทพมหานครรับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีรายละเอียดงาน :

1. ดำเนินการด้านบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน

2. การรวบรวมข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน และจัดทำตัวเลขทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย อันรวมถึงการคำนวณและจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ตามมาตรฐานหรือ Ratio ที่ได้กำหนดไว้

3. ดำเนินการด้านภาษี ด้านการชำระภาษี และให้คำแนะนำ แก่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัท ให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส

4. ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารเบิกเงินต่างๆ /เอกสารภาษี ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการของฝ่าย

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี
2. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านการทำบัญชีเงิน/การตรวจสอบเอกสารเงินยืมทดรองจ่าย/เอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ /เอกสารภาษี
3. มีความสามารถในการใช้กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
4. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะโปรแกรม Excel
5. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบสูง และ Proactive

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 – 20,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


บริษัท วี.พี.ซี. กรุ๊ป จำกัด

198 ถ.อ่อนนุช แขวง ประเวศ  เขตประเวศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10250

Website : http://www.vpcgroup.co.th/


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


ที่มา : งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่บัญชี

Jobpub.com : งาน หางาน สมัครงาน

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ