29.9 C
Bangkok
Homeงานกรุงเทพมหานครรับสมัคร Cluster Assistant Director -BMA3 Inner City Zone

รับสมัคร Cluster Assistant Director -BMA3 Inner City Zone

ตำแหน่ง: Cluster Assistant Director

สถานที่ทำงาน: True Tower2 , พัฒนาการ

เขตที่รับผิดชอบ : กรุงเทพชั้นใน

ดินแดง บางซือ พญาไท วัฒนา ห้วยขวาง

บางคอแหลม บางรัก ปทุมวัน ยานนาวา สาทร

ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ราชเทวี สัมพันธวงศ์

วัตถุประสงค์ของงาน :

1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Move Prepay Sales Operation, True Move Postpay Sales Operation และ True Life & Convergence Sales Operation

2. กำหนดเป้าหมายการขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Move Prepay Sales Operation, True Move Postpay Sales Operation และ True Life & Convergence Sales Operation

3. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Move Prepay Sales Operation, True Move Postpay Sales Operation และ True Life & Convergence Sales Operation พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ความรับผิดชอบหลัก :

1. วางแผน วิเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายการขาย การตลาด และการบริการ รวมถึงการขยายช่องทางการขายของ True Move Prepay Sales Operation, True Move Postpay Sales Operation และ True Life & Convergence Sales Operation ภายใน Cluster ที่รับผิดชอบ

2. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใน Cluster ที่รับผิดชอบ

3. ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ให้กับพนักงาน ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้า ภายใน Cluster ที่รับผิดชอบ

4. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์ กับทีมขาย เพื่อนคู่ค้า และคู่แข่ง เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายภายใน Cluster ที่รับผิดชอบ

5. วางแผน และดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับพนักงาน ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าภายใน Cluster ที่รับผิดชอบ

6 วางแผน และควบคุมงบประมาณ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใน Cluster ที่รับผิดชอบ

7. สรุป Report และ วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในภาค มายัง RGM และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
งานที่คุณอาจสนใจ