28.9 C
Bangkok
Homeงานกรุงเทพมหานครรับสมัคร Internal Audit Supervisor

รับสมัคร Internal Audit Supervisorรับสมัคร Internal Audit Supervisorรายละเอียดงาน :

1.ร่วมวางแผนการตรวจสอบ และพัฒนาแผนการตรวจสอบ

2.กำหนด Adit programวิธีการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ ตามขอบเขตการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และสามารถดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อระบุประเด็นการปรับปรุง และการรให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขตามที่ควรเสนอต่อผู้จัดการฝ่าย

5.จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อให้คำแนะนำต่อฝ่ายงานที่รับการตรวจ พร้อมทั้งจัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ

6.ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของรายงานผลการตรวจสอบ

7.เตรียมงานการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบ

8.จัดการงานประจำ และงานโครงการพิเศษ หรืองานพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย

มีความรู้ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

มีทักษะในการเจรจาต่อรองการสร้างความสัมพันธ์

มีทักษะในการวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงานคุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง
อายุ 28-32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย3ปี
มีความรู้ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
มีทักษะในการวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงาน
บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรองการสร้างความสัมพันธ์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word,Excel และ Power Point)
ถ้าผ่านงานบริษัทมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260


บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

549/1 ถนนสรรพาวุธ (สี่แยกบางนา)  แขวงบางนาใต้  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260

Website : http://www.comsevencareer.com


https://live.staticflickr.com/65535/52052731667_79fe4cc9ae_o.jpg


Link ที่เกี่ยวข้อง :
หางาน IT Supervisor, หางาน IT Supervisor ใกล้ฉัน, หางาน IT Supervisor กรุงเทพมหานคร, หางาน IT Supervisor บางนา กรุงเทพมหานคร, หางาน IT Supervisor บางนาใต้ กรุงเทพมหานคร, หางาน supervisor, หางาน supervisor ใกล้ฉัน, หางาน supervisor กรุงเทพมหานคร, หางาน supervisor บางนา กรุงเทพมหานคร, หางาน supervisor บางนาใต้ กรุงเทพมหานคร,

หางาน บางนาใต้ กรุงเทพมหานคร

หางาน บางนา กรุงเทพมหานคร

หางาน กรุงเทพมหานคร

หางานใกล้ฉัน (งานตามโลเคชั่นปัจจุบันของคุณ)

Jobpub.com : สมัครงาน

งานที่คุณอาจสนใจ