30.5 C
Bangkok
Homeงานกรุงเทพมหานคร

งานกรุงเทพมหานคร - งาน หางาน สมัครงาน

ช่างไม้ชั่วคราว (ทำงาน5วัน) กลางวัน วันละ 630.5 บาท กลางคืน วันละ 945.75

รับสมัคร ช่างไม้ชั่วคราว (ทำงาน5วัน) กลางวัน วันละ 630.5 บาท กลางคืน วันละ 945.75 ...

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายขาย (Sales Recruiter Specialist)

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายขาย ภาพรวมของบริษัท: Brickpaths เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปฏิวัติวงการด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่ทรงพลังและทันสมัย ภารกิจของเราคือการเสริมพลังและสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักลงทุน—ให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และสมาร์ทยิ่งขึ้น—โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปใช้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เชื่อมต่อกันและราบรื่นยิ่งขึ้น เราทุ่มเทเพื่อเชื่อมช่องว่างภายในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและความรู้ทางวิชาชีพ แพลตฟอร์มของเราไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและเติบโตไปด้วยกัน ที่ Brickpaths เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์...

เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Property Appraiser or Property Valuer)

เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ภาพรวมของบริษัท: Brickpaths เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปฏิวัติวงการด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่ทรงพลังและทันสมัย ภารกิจของเราคือการเสริมพลังและสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักลงทุน—ให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และสมาร์ทยิ่งขึ้น—โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปใช้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เชื่อมต่อกันและราบรื่นยิ่งขึ้น เราทุ่มเทเพื่อเชื่อมช่องว่างภายในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและความรู้ทางวิชาชีพ แพลตฟอร์มของเราไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและเติบโตไปด้วยกัน ที่ Brickpaths เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ (จำนอง-ขายฝาก) (Loan Real Estate Sale Specialist)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ (จำนอง-ขายฝาก) ภาพรวมของบริษัท: Brickpaths เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปฏิวัติวงการด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่ทรงพลังและทันสมัย ภารกิจของเราคือการเสริมพลังและสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักลงทุน—ให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และสมาร์ทยิ่งขึ้น—โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปใช้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เชื่อมต่อกันและราบรื่นยิ่งขึ้น เราทุ่มเทเพื่อเชื่อมช่องว่างภายในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและความรู้ทางวิชาชีพ แพลตฟอร์มของเราไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและเติบโตไปด้วยกัน ที่ Brickpaths เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม ความเป็นเลิศ...

เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Marketing Support)

เจ้าหน้าที่การตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมของบริษัท: Brickpaths เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปฏิวัติวงการด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่ทรงพลังและทันสมัย ภารกิจของเราคือการเสริมพลังและสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักลงทุน—ให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และสมาร์ทยิ่งขึ้น—โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปใช้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เชื่อมต่อกันมากขึ้นและราบรื่นขึ้น เราทุ่มเทเพื่อเชื่อมช่องว่างภายในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและความรู้ทางวิชาชีพ แพลตฟอร์มของเราไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและเติบโตไปด้วยกัน ที่ Brickpaths เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์...

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกและตัดต่อวิดีโอ (Real Estate Graphic & Video Editor)

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกและตัดต่อวิดีโอด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมของบริษัท: Brickpaths เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปฏิวัติวงการด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่ทรงพลังและทันสมัย ภารกิจของเราคือการเสริมพลังและสนับสนุนตัวแทนในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ขาย ผู้ซื้อ และนักลงทุน—ให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น และสมาร์ทยิ่งขึ้น—โดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราไปใช้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้เชื่อมต่อกันและราบรื่นยิ่งขึ้น เราทุ่มเทเพื่อเชื่อมช่องว่างภายในชุมชนอสังหาริมทรัพย์ สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับการแบ่งปันโอกาสในการลงทุนและความรู้ทางวิชาชีพ แพลตฟอร์มของเราไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างพื้นที่ความร่วมมือที่ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและเติบโตไปด้วยกัน ที่ Brickpaths เรามุ่งมั่นในนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความซื่อสัตย์...

รับสมัคร ผู้ประสานงานการขายรายการอสังหาฯ (Real Estate Sale Coordinator)

รับสมัคร ผู้ประสานงานการขายรายการอสังหาฯ (Real Estate Sale Coordinator) ...

ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย (Marketing DM) สาขา Central พระราม3

รับสมัคร ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย (Marketing DM) สาขา Central พระราม3 ...

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Customer Service (ลูกค้าสัมพันธ์) ประจำ Central World

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Customer Service (ลูกค้าสัมพันธ์) ประจำ Central World ...

Personal Shopper (ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว) ประจำที่สาขาเซ็นทรัลEast Ville

รับสมัคร Personal Shopper (ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว) ประจำที่สาขาเซ็นทรัลEast Ville ...

รับสมัคร (Online Marketing) Omni channel Department manager สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์

รับสมัคร (Online Marketing) Omni channel Department manager สาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ...

ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านยา Dr.Pharma สาขา ปั้ม ปตท พระราม4

รับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านยา Dr.Pharma สาขา ปั้ม ปตท พระราม4 ...

รับสมัคร บริการลูกค้าให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในร้านบู๊ทส์ สาขา สาธรนครทาวเวอร์

รับสมัคร บริการลูกค้าให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในร้านบู๊ทส์ สาขา สาธรนครทาวเวอร์ ...

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล)

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายศูนย์อาหารและร้านค้าเช่า (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) ...

รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโชว์รูม แถวพัฒนาการ กทม.

รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำโชว์รูม แถวพัฒนาการ กทม. ...

รับสมัคร KFC เกษตรนวมินทร์ (ติดถนนเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่ 20) รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด /// ติดต่อพี่มายด์ 062-5275816 Line : @560rtaig

รับสมัคร KFC เกษตรนวมินทร์ (ติดถนนเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่ 20) รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด /// ติดต่อพี่มายด์ 062-5275816 Line : @560rtaig ...